🔸قرن هاست برای زیبایی و تقویت پوست از آب گل رز استفاده می شود.1️⃣ به عنوان یک محلول، آب رز را به طور مستقیم به پوست اعمال کرده و یا به صورت خوراکی مصرف کنید تا پوست مرطوب شود.2️⃣ 3 ق.س آب گل رز را با 2 ق.س عسل مخلوط کنید. این مخلوط را مانند ماسک روی صورت خود بمالید.15 دقیقه بعد با آب سرد بشویید.🌹گل رز، آب خوشبویی است که از تقطیر گلبرگ های گل رز یا گل سرخ تهیه می شود.