توی این دنیا هیچکس هیچی بهت نمیده!

تو هر چی میخوای باید خودت اونو بدست بیاری...

🎬 The Departed