همیشه یک نفر هست
که مدام دوستت دارد
که مدام دلتنگ توست
و تو مدام بی‌خبری