عشق مانند بیمار شدن است؛

نمی‌دانی چطور اتفاق می‌افتد...

عطسه می‌کنی،

یکهو می‌لرزی و دیگر دیر شده است،

تو سرما خورده‌ای...