یادت نرود!

من و تو،

یک عکسِ مشترکِ دو نفره

به این دنیا بدهکاریم...