جالبه بدونید، چین در حال ساخت شهری بدون اتومبیل است که قابلیت سکونت 80 هزار نفر را دارد، مناسب پیاده روی و پر از فضای سبز میباشد.
طراحی آن طوریست که مصرف آب، تولید زباله و آلودگی هوا بسیار کمتر شود!