نارنگي پوست كنده آخه!
يعني کدوم کشور میتونه باشه که مردمش حال پوست کردن نارنگی هم ندارن؟
کسی میتونی حدس بزنه؟