💕جمعه روزی نیست که فقط

به شب برسانیم و تمامش کنیم.جمعه روز دوست ‌داشتن است❤️

روزی که باید

تمام کاستی‌هایِ هفته را

برای آن‌که دوستش داریم جبران کنیم.جمعه‌هایمان را هدر ندهیم

حیف است

عشق را خوش نمی‌آید

خدا را هم🌹🍂🍁آخرین جمعه‌ پاییزتون بخیر🍂