🔸بهترین و بدترین حالت هاى خوابيدن كدام است؟😴 بسیاری از افراد از کمردرد و یا زانو و گردن درد شکایت دارند و اغلب ریشه اصلی مشکل خود را نمی دانند. اغلب این مشکلات به نحوه خوابیدن و درست قرار گرفتن در محل خواب ارتباط دارد.بهترین حالت خواب به پشت است. در این موقعیت سر به خوبی استراحت می کند و وزن بدن به طور مساوی توزیع می شود. با اضافه کردن يك بالشت زیر زانوهایتان به هنگام خواب، می توانید تنش را از ستون فقرات کمری کاهش دهید و باعث خواب راحت تری شود.بدترین حالت خواب، خوابیدن روی شکم است كه باعث فشار بر ستون فقرات می شود که می تواند منجر به درد کمر شود. هم چنین این موقعیت می تواند باعث شود که گردن به زاویه ای بچرخد که می تواند ماهیچه ها را فشار دهد.