هیچ دو انسانی با روحیات و علاقه‌مندی‌های مشترک،یافت نشده‌اند پس اگر در یک رابطه‌ی دو نفره، هیچ مشکل و برخوردی به وجود نیاید،به این معنی‌ست که یکی از ایندو تمام حرف‌های دلش را نمی‌‌زند!