💕امروز، بذر مهربانی بكاريد.هرجايى باشد فرقى نداره🍁🍂

بالای هر زمینی

و زیر هر آسمانیو اگر جای دانه‌هایی که کاشتی را فراموش کردی

روزی باران

جایشان را به تو نشان خواهد❤️صبح بخیر رفقا

روز خوبی پیش رو داشته باشید❤️