🔸براى رفع بوی بد دهان هنگام استفاده از ماسک چه كارى انجام دهيم؟در این روزها كه جهان با ویروس کرونا درگیر است و همه افراد برای پیشگیری از كرونا ملزم به استفاده از ماسک هستند اما برخی از بوی بد دهان بعد از استفاده ماسک شکایت دارند. چگونه می توان با این مشکل مبارزه کرد؟🔰بدن تان را آبرسانی کنید.

حتماً باید مطمئن باشید که به اندازه کافی بین 6 الی 8 لیوان در روز آب می نوشید تا از خشکی دهان خلاص شوید.

خشکی دهان باعث مى شود كه جرم های تولید شده دهان افزایش پیدا کنند و بوی بد داخل دهان ایجاد می شود.