ارزش یک خواهر را،
از کسی بپرس که آن را ندارد.
ارزش یک ماه را،
از مادری بپرس که کودک نارس
به دنیا آورده است.
ارزش یک دقیقه را،
از کسی بپرس که
به پرواز هواپیما نرسیده است. 
ارزش یک ثانیه را،
از کسی بپرس که
از حادثه‌ای جان سالم به در برده است. 
ارزش یک میلی ثانیه را،
از کسی بپرس که
در مسابقات المپیک،
مدال نقره برده است.
زمان برای هیچکس صبر نمی‌کند.
قدر هر لحظه
خود را بدانید