🔸 اگر می خواهید همیشه شاد و خندان باشید، زعفران بخورید.🍃برخی از افراد در زندگی روزمره و محیط کار خیلی زود عصبانی می شوند به همین دلیل در زندگی دچار مشکلاتی خواهند شد. افراد عصبی بهتر است برای رفع عصبانیت و تمدد اعصاب تغذیه درمانی را در پیش گیرند.🌸برای رفع عصبانیت و بهبود خواب از زعفران استفاده كنيد. زعفران برای درمان افسردگی، جلوگیری از آلزایمر، تقویت حافظه و افزایش یادگیری مفید است.