تو برایِ من چیزی هستی شبیه دریا

بر من چیره می‌شوی

مجذوبم می‌کنی

شیفته‌ام می‌کنی

حتی در عین حال

ترس در دلم می‌نشانی

از بی‌حدی‌ات واهمه دارم . . .