🔸شل و چروکیده شدن پوست در قسمت گردن بیشتر از هر جای دیگه‌ای خودنمایی می كند و ظاهر نازیبایی رو برای پوست گردن و چهره و بدن به وجود می آورد.تمرين چهارم: حرکت دادن گردن به چپ و راستاین تمرین، یکی از حرکت هاى کلاسیک یوگا هست که تاثیر خوبی در برطرف کردن افتادگی پوست گردن دارد و بسیار موثر خواهد بود. در یک وضعیت راحت قرار بگیرید و به ترتیب زیر حرکت رو انجام بدید👇

1️⃣ابتدا سر خود رو به سمت چپ بچرخونید و به آرومی به عقب متمایل بشید به گونه‌ای که عضلات زیر گوش رو بتونید بر روی شانه خود احساس کنید.

6 تا 8 ثانیه در این وضعیت بمونید.

2️⃣سر رو به آرومی در مرکز قرار بدید و بعد همین حرکت رو به سمت راست انجام بدید. یعنی سر و گردن به سمت راست بچرخه و کمی به سمت عقب متمایل بشید تا عضلات زیر گوش رو بر روی بدن احساس کنید و یک مکث 6 تا 8 ثانیه‌ای داشته باشید.

این حرکت رو 4 تا 6 برای هر دو سمت تکرار کنید.