اونجا که شادمهر میخونه

بهم قول داد ولی هر بار

خلافش اتفاق افتاد

اونم دوست داشت منو اما

نه اونقدر که نشون می دادemoji

چن بار فهمیده بود دوست دارمایِ یارش الکی بوده واقعا؟emoji