کشتیِ خیالت

در جای جایِ من لنگر انداخته

پیشِ از من

همه تو را در من می‌بینند emoji