🔸قاعدگی شما را زیبا می کند.یادتان نرود که شکرگزار تغییرات هورمونی در بدنتان باشید. در اولین روز قاعدگی سطح استروژن بسیار کاهش پیدا می کند. بیشتر دخترانی که در اولین روز پریود خود خونریزی دارند، دچار افسردگی، ناراحتی و حساسیت های بی مورد می شوند.اگرچه بعد از چند روز سطح استروژن افزایش پیدا می کند و اندورفین آزاد می شود که احساس سرحال بودن، شادی و بهبود روحیه را می دهد. در نتیجه حس می کنید که انسان بسیار فعالی هستید و قادر به انجام هر کاری می باشید☺️افزایش سطح استروژن در بدن به شما احساس جذابیت و زنانگی بیشتر می دهد. در نتیجه هورمون استرس شما را سرکوب می کند، زیرا استروژن روی چگونگی کنترل احساساتتان توسط مغز تاثیر دارد. صورت شما در طول این لحظات درخشنده می شود و پوستتان نرم و صاف به نظر می رسد. احتمال اینکه جوش ها نیز از بین بروند، هم وجود دارد.