عشق تو

مثل هوای دم صبح است

تازه‌ام می‌کند.

کافیست کمی تو را نفس بکشم

کافیست ریه‌ام را

از دوست داشتنت پرکنم ♥️