پاییز که می شود ؛

حواستان به آدم های زندگی‌تان باشد

کمی بهانه گیر می شوند ،

حساس می شوند ،

"توجه" می خواهند !

دستِ خودشان که نیست ...

این خاصیت پاییز است ،

آدم ها را از همیشه عاشق تر می کند ...

مگر می شود پاییز باشد و دلت هوای قربان صدقه های از ته دلِ کسی را نکند ؟!

مگر می شود پاییز باشد و دلت هوس نکند عاشق باشی ؟!

که عاشقت باشند ؟!

باد باشد، باران باشد ... و یک خیابان پر از برگ های خشک و نارنجی ...

تو باشی و تو ،

تو باشی و او ...

فرقی ندارد !!!

قدم زدن در بساط دلبرانه ی پاییز ، همه جوره می چسبد ...