وقتی همه جا

از غزلِ من سخنی هست،

يعنی همه جا تو،

همه جا تو،

همه جا تو...!❤️