بی‌رحم‌ترین معادله دنیاست!

که هر قدر بیشتر

دوستش داشته باشی

کمتر می‌فهمد …!