🔸شل و چروکیده شدن پوست در قسمت گردن بیشتر از هر جای دیگه‌ای خودنمایی می كند و ظاهر نازیبایی رو برای پوست گردن و چهره و بدن به وجود می آورد.تمرين سوم: تمرین کشش و بلع

این تمرین رو میتونید بصورت نشسته و يا ایستاده انجام بدید👇

1️⃣سر خود رو به سمت عقب متمایل کنید، زبان رو به سقف دهان بچسبانید و عمل بلع رو انجام بدید.

2️⃣در حالی که سرتان هنوز به سمت عقب متمایل هست و زبانتان به سقف دهان فشار داده شده، سر رو به سمت راست برگردانید و قورت دهيد.

به حالت اولیه برگردید و دوباره قورت دهید.

سر رو ابتدا به سمت چپ برگردانید و قورت دهید و سپس سر رو به سمت راست برگردونید و دوباره عمل قورت دادن رو انجام بدید.این کار رو برای هر سمت 4 بار تکرار کنید.