وقتی می‌بینی من افسرده‌ام

نباید بگذری، سکوت کنی

یا فقط همدری کنی!بنا کننده‌ی شادی‌های من باش

مگر چقدر وقت داریم؟

یک قطره‌ایم که می‌چکیم

در تن کویر و تمام می‌شویم..