حالا تو هِی به رویِ خودِت نیار

منم هِی به رویِ خودم نیارم

اما

یک روز

یک جایی

برای این همه نداشتنت میمیرم