منتظر رسیدن مناسبتها نباشید
گاه با یک شاخه گل
یک اغوش صمیمی
یک کلمه محبت آمیز
یک دوستت دارم ساده
به عزیزانتون عشق و هدیه بدید!