‏بنظرم قشنگ ترین حس دنیا مورد توجه بودنه اگه کسی رو داری که بهت توجه میکنه راحت از دسش نده