قبول دارین اونایی که با هم دعوا میکنن بیشتر همو دوست دارن