آقا وخانم دوست پارس کلاب تواین شرایط کرونایی مواظبت کنید درتجمع دوستانه وفامیلی واقعا شوخی نگیرید خدا کمکمان کند هنوزامکانات کمه موفق باشید.