آن‌جا را نمی‌دانم

اما اینجا بی‌تو، بدون آغوشت

خیابان به خیابان، برگ به برگ،

پاییز به شدت دارد اتفاق می‌افتد