با گفتنِ یک

عزیزم جایت خالیست

نه جای من پر می ‌شود

و نه از عمق شادی ‌هایت کمتر

فقط

دلخوش می‌ شوم که هنوز

بود و نبودم برایت مهم است .. !