هر جا که میرم مقصدی
با من به دنیا اومدی
...
وقتی بهت فکر می کنم حس میکنم عطر تورو میگیرمدانلود موزیک