در هر مملکتی چهارتا موضوع وجود داره: قانون ، عرف ، شرع ، محدوده ی جغرافیایی

تو مثل کشوری هستی که هر چارتاشو داری ، بذار برات یه مثال بزنم : قانون میگه باتو بودن جرمه ، حتی قدم زدن ، سیگار کشیدن ، قهوه خوردن ، عرف میگه تو کجا من کجا ، حیف این دختره! شرع میگه کنارم باشیو تا زمانی که مال من نشدی دست بهت نزنم ، محدوده جغرافیایی میگه تو دستاتو حلقه کن تا یک جهان تسخیر نشده تشکیل بدی...

بنظرم در کشور تو، باید مجرم بود ، باید خودخواه بود ، نباید صبر کرد تا دق کرد، باید کشف کرد تسخیر کرد...

میدونی؟ آدما از حرف ها خسته شدن،

تو زندون چیزی به نتیجه نمی رسه...!