وقتی آرزومـــــو به بابانوئــــل گفتم … اونم خندید
وقتی که فهمـــــید
آرزو کردم ـ
یه بار دیگه بهم نگــــاه کنی و بخندی
مگه آرزوی کمیه داشتن لبـــخـــند تو ؟
کریسمـــس مبارکــــــ
سال 2020 هم سپری شد و با تمام اتفاقات بد اونم گذشت (کرونا) وووو
امیدوارم سال 2021 میلادی پر باشه از اتفاقات خوب برای همه دوستانم در پارس کلابemoji