به هر نسبت كه؛
عقل گوينده، روشن‏تر و،
مراتب علم و دركش بيشتر باشد،
به همان نسبت،
كلامش وزين‏‌تر، زیباتر
و ارزش سخنش زيادتر است..

در واقع ارزش سخن آدمى،
بر معيار درجه عقل اوست..