قلبِ من

خون که نه؛

خواستنِ تو را

در رگ هایم

پمپاژ می‌کند ♥️