همیشه یک دلیل هست

برای اینکه کسی را

غیر معمولی دوست بداریم ..!

مثلا لبخندش...

مثلا چشم‌هایش...

مثلا حرف‌هایش...