“دوستت دارم” یکی از جسورانه ترین جملات دنیاست، که تنها توسط انسان های قوی گفته می‌شود.