خیلی بی رحمیه اگه براش پست نزارم.

برای کسی که خاطرات بچگیام با خریدن سی دی های طنز ایشون بود ،
و متاسفانه چند روزی دار فانی رو وداع گفتن. 😢

(کمدین نمونه گیلانی)