خوابِ دست‌های تو را دیدم

که با لبخند دریا را

می‌ریختی بر صورتم

بیدار که شدم

نه تو بودی نه دریا

چشمم اما خیس بود..