از زندگی لذت ببرید.

انسانها، به سمت کسانی بیشتر جذب می‌شوند که می‌دانند چطور از زندگی لذت ببرند و شاد باشند.به جای آنکه ایده‌آل‌گرایی کنید، شروع کنید به لذت بردن از چیزهایی که همین الان در دسترس‌تان هست.دوست داشتنی بودن در واقع ارتباط مستقیمی با گشوده بودن، دارد...

با لذت بردن از چیزهای کوچک و بزرگِ زندگی،

بجای متمرکز شدن برای بهتر کردن هر چیزی،

خواهید دید که تا چه حد همه چیز تغییر می کند.هر روز چندین بار با خودتان تکرار کنید:

در آن چه برای من اتفاق می افتد همیشه، خیری نهفته است‌ و مطمئن باشید بهترین ها برایتان

اتفاق می‌افتد.