هر آدم عاشقی

قلب دومی دارد

که در سینه‌ی معشوقش

می‌تپد ...❤