خاطره‌ها

گاه و بیگاه

می‌آیند

کنارم می‌نشینند

می‌خندند

گریه می‌کنند

اما پیر نمی‌شوند