بی‌رحم‌ترین آدم‌ها

آن‌هایی هستند که آن‌قدر می‌مانند تا عاشق‌شان شوی و بعد می‌روند...