- میخوای برات قصه ای تعریف کنم که آخرشو نمیدونم ؟

+ تعریف کن.

- دوستت دارم!🎬 کازابلانکا