📚زنده‌ بودن کافی نیست، باید زندگی کرد. باید زندگی را چلاند و تا آخرین قطره آن را بیرون کشید و نوشید.زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست/آناهیتا چشمه علایی