‏اگر انسانی خوش قلب هستی

بسیارخیرخواهی؛ زود اعتماد میکنی؛

بخشنده‌ای؛ به دیگران عشق می‌ورزی؛

پس بسیار هم رنج خواهی کشید