کاش وقتی خوشگلیم میتونستیم از آینه اسکرین شات بگیریمemoji😂😂