راهِ مرا اشاره شو !

من به کُجا رسیده ام؟

هرچه دویده ام تو را ؛

خسته شدم ، ندیده ام…